ابلاغ دستورالعمل الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات
ابلاغ دستورالعمل الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات

ابلاغ دستورالعمل الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات

مجوز 8500 تبلیغات محیطی در سال 99 صادر شد
مجوز 8500 تبلیغات محیطی در سال 99 صادر شد

مجوز 8500 تبلیغات محیطی در سال 99 صادر شد

دستورالعمل صدور مجوز محتوای تبلیغاتی ابلاغ شد
دستورالعمل صدور مجوز محتوای تبلیغاتی ابلاغ شد

دستورالعمل صدور مجوز محتوای تبلیغاتی ابلاغ شد

ارائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان جزو مصادیق محتوای مجرمانه شد
ارائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان جزو مصادیق محتوای مجرمانه شد

ارائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان جزو مصادیق محتوای مجرمانه شد

ممنوعیت آگهی و تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد
ممنوعیت آگهی و تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد

ممنوعیت آگهی و تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد

 • مراقب "شاد" تقلبی باشید
  مراقب "شاد" تقلبی باشید
  مراقب "شاد" تقلبی باشید
  مراقب "شاد" تقلبی باشید
 • فراخوان نخستین پویش ملی تبلیغات هوشمندانه منتشر شد
  فراخوان نخستین پویش ملی تبلیغات هوشمندانه منتشر شد
  فراخوان نخستین پویش ملی تبلیغات هوشمندانه منتشر شد
  فراخوان نخستین پویش ملی تبلیغات هوشمندانه منتشر شد
 • دستورالعمل ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی ابلاغ شد
  دستورالعمل ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی ابلاغ شد
  دستورالعمل ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی ابلاغ شد
  دستورالعمل ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی ابلاغ شد
 • سایت‌های قمار و شرط‌بندی را در پیام‌رسان‌های داخلی به دادستانی گزارش کنید
  سایت‌های قمار و شرط‌بندی را در پیام‌رسان‌های داخلی به دادستانی گزارش کنید
  سایت‌های قمار و شرط‌بندی را در پیام‌رسان‌های داخلی به دادستانی گزارش کنید
  سایت‌های قمار و شرط‌بندی را در پیام‌رسان‌های داخلی به دادستانی گزارش کنید
Loading
آرشیو